Image Alt

Aktualności

Spotkanie autorskie wokół książki „Ludzie, którym zależy”

11 września zapraszamy na otwarte spotkanie autorskie wokół książki „Ludzie, którym zależy” („Personas que cuidan”), którą w 2022 roku wydała Fundacja Chilena para la Discapacidad. Wydarzenie odbędzie się w ramach spotkania networkingowego Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej i towarzyszy tegorocznej odsłonie Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA), która już w dniach 11-14 września odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska.

Spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami Fundacji Chilena para la Discapacidad adresujemy do wszystkich osób działających w obszarze aktywnych usług wytchnieniowych – zarówno w obiegu instytucjonalnym, jak i pozarządowym. Podczas spotkania poznamy dobre praktyki związane z tworzeniem tego typu usług, porozmawiamy na temat dobrych praktyk i rozwiązań, które sprawdzają się w codziennej pracy sektorze wytchnieniowym.

Najważniejsze informacje:

Spotkanie odbędzie się 11 września w godzinach 14:00-15:30 w Dolnośląskim Centrum Filmowym (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 64A). Wstęp na nie jest otwarty i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Spotkanie odbędzie się w języku hiszpańskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski. Dodatkowo podczas spotkania zapewniamy tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest a akceptacją postanowień Regulaminu dostępnego na miejscu wydarzenia oraz w Internecie: [regulamin uczestnictwa w spotkaniu].

Spotkanie autorskie odbywa się w ramach zadania „Ogólnopolska Sieć Turystyki Wytchnieniowej – spotkanie networkingowe”. Zadanie finansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Partnerem i gospodarzem wydarzenia jest Dolnośląskie Centrum Filmowe – instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

Spotkanie autorskie jest wydarzeniem towarzyszącym Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA). Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej: [https://isba.me/pl/home-pl].

Goście i gościnie:

  • Matias Poblete Sandoval – jest pedagogiem specjalnym z tytułem magistra administracji i spraw publicznych. Promuje prawa osób niepełnosprawnych poprzez działanie i doświadczenie jako prezes i założyciel Chilijskiej Fundacji na Rzecz Niepełnosprawności (FCHD). Obecnie fundacja, której przewodniczy, jest obecna w całym Chile, co odróżnia ją od innych fundacji działających w tej samej dziedzinie w tym kraju. Jako prezes i założyciel FCHD, jego praca charakteryzuje się międzysektorową pracą z władzami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w różnych regionach Chile. Jako doktorant niepełnosprawności na Uniwersytecie Favaloro w Argentynie interesuje się wpływem i skutkami przepisów aparatu publicznego w zakresie niepełnosprawności.
  • María José Salazar Soto – jest pracownikiem socjalnym ze specjalizacją w zakresie rodziny i rozwoju społecznego, absolwentką metodologii oceny warunków rodzicielstwa, studentką Diploma in Gender Mainstreaming in Public Policy oraz magistrem studiów nad rodziną i rozwojem. Jest także członkiem rady społeczeństwa obywatelskiego Krajowej Służby ds. Osób Niepełnosprawnych w regionie La Araucanía w Chile. W swojej karierze pracowała w szkolnictwie specjalnym, szkolnictwie wyższym (z udziałem obywateli) i badaniach społecznych nad niepełnosprawnością, starając się przyczynić do włączenia społecznego i zawodowego małych dzieci potrzebujących wsparcia i/lub niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin. Obecnie odpowiada za National Gender Equity and Empowerment of Women oraz obszar Rodzin i Opiekunów Chilijskiej Fundacji ds. Niepełnosprawności, gdzie realizowała różne programy mające na celu widoczność i przywództwo osób niepełnosprawnych i opiekunów. Podobnie wdrożono programy, które łączą pracę opiekuńczą z perspektywy płci. W 2022 roku koordynowała realizację pilotażowego projektu, którego uczestnikami są bohaterowie książki „Ludzie, którym zależy”.
  • Moderatorka spotkania: Aleksandra Matyja – badaczka komunikacji społecznej i migracji, doktor językoznawstwa. Pracuje jako wykładowczyni w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, trenerka międzykulturowa oraz edukatorka. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu nauki o komunikowaniu społecznym i mediach.

Ogólnopolska Sieć Turystyki Wytchnieniowej powstała w 2022 roku i zrzesza osoby i podmioty z całej Polski, zajmujące się turystyką społeczną oraz te odpowiedzialne za wdrażanie i realizację różnych form opieki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Sieć, która powstała z inicjatywy organizacji pozarządowych, ma charakter międzysektorowy i zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, podmioty publiczne oraz prywatne. Nadrzędnym celem sieci jest rozwój usług wytchnieniowych w sektorze turystyki poprzez zwiększenie dostępu do aktywnych form opieki wytchnieniowej, budowanie świadomości potrzeby rozwoju oferty turystyki wytchnieniowej i zwiększanie dostępu dla szerokich grup społecznych w tego rodzaju ofercie. Aby go zrealizować, sieć organizuje spotkania, warsztaty i wizyty studyjne, aktywnie uczestniczy w konsultacjach i wydarzeniach branżowych, podejmuje wspólne działania rzecznicze i promocyjne. Zapraszamy do współpracy!


Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA) jest szczególnym forum spotkań dla wszystkich organizacji świadczących usługi krótkiej przerwy (opieki wytchnieniowej) oraz osób korzystających bądź zainteresowanych korzystaniem z tych usług. Podczas konferencji omawiane będą kwestie wskazywane przez ustawodawców i podmioty kształtujące politykę w tej dziedzinie oraz specjalizujących się w niej badaczy.

Głównym celem konferencji jest wypracowanie lepszego zrozumienia istoty i uwarunkowań usług krótkiej przerwy (opieki wytchnieniowej) oraz upowszechnianie wiedzy o możliwych formach wsparcia, które będą odpowiedzią na indywidualne potrzeby osób, rodzin, opiekunów i bliskich. Konferencja stwarza okazję do zapoznania się z rozwojem nowych, innowacyjnych sposobów świadczenia usług w zależności od zgłaszanych, indywidualnych potrzeb.

Tegoroczna edycja wydarzenie odbywa się w dniach 11-14 września w Dolnośląskim Centrum Filmowym oraz Concordia Design. Organizatorami konferencji są Fundacja Imago, Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną BONITUM, Fundacja „Potrafię Pomóc” oraz Fundacja Ładne Historie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.